Skip to main content

Jämställda möss

I en mansgrupp blev det igen en gång tal om könsroller och faderskap. Och frånvarande fäder då. En av de mera rabiata killarna klämde då fram att eftersom det inte hos ett enda däggdjur är hannen som tar hand om ungarna, så vore det ju liksom biologiskt motiverat då att det är modern som ska sköta rubbet.

Inte hos ett enda däggdjur ? Verkligen – kan det faktiskt stämma ? Kvickt fram med mobilen och googla på mammal+male+care. Och ser man på – det finns visst åtminstone ett däggdjur där hannen tar hand om avkomman – kaliforniamusen !

Kaliforniamusen (Peromyscus californicus) är ingen vanlig mus. Den är för det första monogam och för det andra är det flickmössen som söker sig längre bort från boet än pojkmössen för att etablera egna revir. Och för det tredje är det alltså pappan som med undantag för digivning sköter ungarna tills de klarar sig på egen hand. Riktiga (pro)feministmöss !