Skip to main content

White Ribbon -kampanja kysely

Question 1 of 10

White Ribbon -kampanja keskittyy juuri miesten harjoittamaan väkivaltaan koska...

Miehet tekevät suurimman osan väkivaltarikoksista

Väkivalta on miehelle yleensä sosiaalisesti hyväksyttyä

Väkivaltakulttuuri on miesten tuottamaa

Kaikki yllä mainitut